ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന നിര്‍മാതാവ് സുരേഷ്

സിനിമകളില്‍ അപൂര്‍വ്വമായി മാത്രം കാണുന്ന മഡ് റേസിംഗ് ആസ്പദ

Mini Screen


Mollywood


Bollywood