ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി

പ്രമുഖ നോവലിസ്റ്റും, ചെറുകഥാകൃത്തുമായ പെരുമ്പടവം ശ്രീധരന്റെ വേര്‍പാടിന്റെയും കാത്തിരിപ്പിന്റെയും നിമിഷങ്ങള്‍

കെ. കെ. ഗണപതി നമ്പൂതിരിപ്പാട് എന്ന പ്രതിഭാധനനായ കവി, താന്‍ രചിച്ച ഒട്ടേറെ കൃതികള്‍ പ്രസിദ്ധീകരണയോഗ്യമില്ലാ