×

ഹൃദയം തേടി

പെണ്ണുടലിന്റെ വിലപേശലില്‍ തീവ്രമായ വേദനയില്‍ ഉള്‍നോവിന്റെ ആഴങ്ങളില്‍ അനീതിയോടുള്ള പ്രതികാരമായ് നെറികേടുകളെ വ…

Read More