ആരോപണ വിധേയനായ ഡോക്ടറോട് ജോലിയില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുവാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട

വഴിയരികില്‍ പാര്‍ക്കു ചെയ്തിരുന്ന പിക് അപ് വാനിന്റെ വ

Kasargod