×

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തനായിരുന്ന സ്വാമി 1936 ല്‍ ആദ്യമായി മലചവിട്ടി. അയ്യപ്പദാസനായി മാറിയ അദ്Read More