ഞാന്‍ ഓഫീസില്‍ പോയാല്‍ കുട്ടന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അമ്മയാണ് നോക്കാറ്. തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും അവന്‍ മിക്കവാറും ഉറങ്ങി…

മലയാളത്തിന് എല്ലുറപ്പുള്ള കവിതകള്‍ സമ്മാനിച്ച കവിയായ വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധര മേനോന്റെ ജന്മദിനമായിരുന്നു മെയ്

മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് നേതാക്കള്‍ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലൊ. മ