മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഹിന്ദ്സ്വരാജിലെ ആശയങ്ങളെ അവഗണിക്കുക മാത്രമല്ല പരസ്യമായി അധിക്ഷേപിക്കുക കൂടി ചെയ്തു

1987-88 കാലം മുതല്‍ പദ്‌നാഭേട്ടനെ എനിക്ക് അറിയാം. അക്കാലത്ത് സെക്രട്ടറിയേറ്റില്‍ നിന്ന

ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയായാലും പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ടായാലും ഒരേ നാണയത്തിന്റെ ഇരുപുറങ്ങളാണ്. മതത്