×
login
തിഥികളില്‍ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങള്‍

തിഥികളില്‍ ജനിച്ചാല്‍ ഉള്ള ഫലം മുന്‍പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. തിഥികളില്‍ കരണീയ കര്‍മങ്ങള്‍ എന്താണ് എന്നതാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. പകല്‍ നക്ഷത്രമാണ് കൂടുതല്‍ (തിഥിയെ അപേക്ഷിച്ച്) എങ്കില്‍ അന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളില്‍ വിഹിതമായ കാര്യങ്ങളും പകല്‍ തിഥിയാണ് കൂടുതല്‍ എങ്കില്‍ തിഥിപ്രധാന കര്‍മങ്ങളും ചെയ്യാം എന്നുണ്ട്.

ഒരു ചാന്ദ്രദിനത്തെയാണ് തിഥി എന്നുപറയുന്നത്. കറുത്തവാവിന്റെ പിറ്റേന്നുമുതല്‍ വെളുത്തവാവ് വരെയും (വെളുത്ത അഥവാ ശുക്ല പക്ഷം) വെളുത്തവാവിന്റെ പിറ്റേന്ന് മുതല്‍ കറുത്തവാവ് വരെയും (കറുത്ത അഥവാ കൃഷ്ണപക്ഷം) മുപ്പത് ദിവസങ്ങള്‍. പക്ഷേ ഇവയെ പക്ഷങ്ങളനുസരിച്ച് രണ്ടാക്കി ആകെ പതിനഞ്ചുതിഥികള്‍. പക്ഷമറിയാന്‍ അവയ്ക്ക് മുന്നില്‍ കറുത്ത/ വെളുത്ത എന്ന് ചേര്‍ക്കുന്നു.  

തിഥികളില്‍ ജനിച്ചാല്‍ ഉള്ള ഫലം മുന്‍പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. തിഥികളില്‍ കരണീയ കര്‍മങ്ങള്‍ എന്താണ് എന്നതാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. പകല്‍ നക്ഷത്രമാണ് കൂടുതല്‍ (തിഥിയെ അപേക്ഷിച്ച്) എങ്കില്‍ അന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളില്‍ വിഹിതമായ കാര്യങ്ങളും പകല്‍ തിഥിയാണ് കൂടുതല്‍ എങ്കില്‍ തിഥിപ്രധാന കര്‍മങ്ങളും ചെയ്യാം എന്നുണ്ട്. ഇതിനെ യഥാക്രമം നക്ഷത്രവൃദ്ധി, തിഥിവൃദ്ധി എന്നെല്ലാം പറയും. ഉദാ: ഇക്കഴിഞ്ഞ മിഥുനം 10ന് ,  (ജൂണ്‍24ന്) തൃക്കേട്ട  7 നാഴിക 36 വിനാഴികയും പൗര്‍ണമി 45 നാഴിക 4 വിനാഴികയുമാണ് എന്ന് പഞ്ചാംഗത്തില്‍ നിന്നുമറിയാം. അപ്പോള്‍ അത് തിഥിപ്രധാന ദിവസമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു.    

ഓരോ തിഥികളിലും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങള്‍:

പ്രഥമ: യാത്ര, വാസ്തുക്രിയകള്‍ എന്നിവ കൃഷ്ണപക്ഷ പ്രഥമയില്‍ ചെയ്യാം.  

ദ്വിതീയ: വിവാഹം മുതലായ മംഗളകാര്യങ്ങള്‍, രാജകാര്യങ്ങള്‍, ദേവപ്രതിഷ്ഠ ഇത്യാദികള്‍.  

തൃതീയ: ദ്വിതീയപോലെ ശുഭകര്‍മങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തമം. സംഗീതപഠനം, ശില്പാരംഭം എന്നിവയ്ക്കും ഉചിതം.  

ചതുര്‍ത്ഥി: ശുഭകാര്യങ്ങള്‍ക്ക് വര്‍ജ്യമാണ്. വിഷം, ആയുധം, അഗ്‌നികര്‍മ്മങ്ങള്‍, ശത്രുകാര്യങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് വിഹിതമെന്നുമുണ്ട്.  

പഞ്ചമി: സകലശുഭകര്‍മങ്ങള്‍ക്കും ഉത്തമം. കടംവാങ്ങാനും നല്‍കാനും പഞ്ചമി നന്നല്ല എന്നുണ്ട്.  

ഷഷ്ഠി: വാസ്തു കര്‍മങ്ങള്‍, അലങ്കാരശില്പങ്ങള്‍, അഭ്യംഗ സ്‌നാനം എന്നിവയ്ക്ക് വിഹിതം.  

സപ്തമി: വിവാഹാദി മംഗള കാര്യങ്ങള്‍ക്ക്, യാത്രക്ക്, ആനയെ വാങ്ങാന്‍, കലാപഠനാരംഭത്തിന് അതിന്റെ അരങ്ങേറ്റത്തിന്  ഉത്തമം.  


അഷ്ടമി: നൃത്തപഠനം, അരങ്ങേറ്റം, യുദ്ധകാര്യങ്ങള്‍, വാസ്തുകാര്യങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് നന്ന്. വിവാഹത്തിന് കൃഷ്ണാഷ്ടമി സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്.  

നവമി: കലഹനിവൃത്തി, നായാട്ട്, വിഷം, അഗ്നി, ആയുധം ഇവ പ്രയോഗിക്കാന്‍ ഒക്കെ നവമി കൊള്ളാമെന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട്. ശുഭകാര്യങ്ങള്‍ക്ക് വര്‍ജ്യമാണെങ്കിലും വിദ്യാരംഭത്തിന് വിഹിതമായി പറയാറുണ്ട്.    

ദശമി: ശുഭകാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തമം. രാജകാര്യങ്ങള്‍ക്കും ഗജാശ്വാദികള്‍ വാങ്ങാനും നല്ലത്.  

ഏകാദശി: വിവാഹം, വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍, യാത്ര, അലങ്കാരങ്ങള്‍ അണിയാന്‍, ഉത്സവാദികള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ഉത്തമം.  

ദ്വാദശി: വിവാഹം, വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ഉത്തമം.  

ത്രയോദശി: യാത്ര, വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍, വസ്ത്രാഭരണം അണിയുന്നതിന് ഉത്തമം. കൃഷ്ണ ത്രയോദശി വര്‍ജ്യമാണ്.  

ചതുര്‍ദശി: ശുഭകാര്യങ്ങള്‍ക്ക് വര്‍ജ്യമാണ്. അഗ്‌നി കര്‍മങ്ങള്‍, ആയുധ കാര്യങ്ങള്‍ ഇവക്ക് സ്വീകാര്യം    

പൗര്‍ണമി: വിവാഹം, ആഭരണധാരണം, ദേവപ്രതിഷ്ഠ, യാഗം, ഗൃഹകൃത്യം, ശില്പവിദ്യ എന്നിവയ്ക്ക് ഉത്തമം.  

അമാവാസി: വിവാഹാദി ശുഭകര്‍മങ്ങള്‍ക്ക് വര്‍ജ്യമാണ്. പിതൃക്കളെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തമം. അഗ്‌നി കടയാനും, ദാനധര്‍മാദികള്‍ക്കും നന്ന്.    

പൊതുനിയമങ്ങള്‍ മാത്രമാണിവ. അതാത് കര്‍മത്തിന് പ്രത്യേക മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളുണ്ട്. അവ പരിഗണിക്കണം. നക്ഷത്രം, വാരം, തിഥി, നിത്യയോഗം, കരണം എന്നീ പഞ്ച അംഗങ്ങളുടെ സമുചിത ഘടനയാണ് മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളുടെ ശോഭനത്വത്തിന് കാരണമാകുക.    

  comment

  LATEST NEWS


  കാട്ടുകോഴിക്കെന്ത് സംക്രാന്തി? തലസ്ഥാനത്തെ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ പതാക ഉയർത്താത്തത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് സന്ദീപ് വാചസ്പതി


  വിദേശയാത്രയ്‌ക്കെത്തിയ മുന്‍ ഐബി ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിമാനത്താവളത്തില്‍ തടഞ്ഞു; നടപടി ഐഎസ്ആര്‍ഒ ചാരക്കേസില്‍ ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസുള്ളതിനെ തുടര്‍ന്ന്


  പാലക്കാട് ദേശീയ പതാകയോട് അനാദരവ് കാണിച്ച് സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകന്‍; ദേശീയ പതാക കെട്ടിയത് സിപിഎം കൊടിക്ക് താഴെ


  വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിച്ചു: ആനപ്പേടിയില്‍ മണ്ണാര്‍ക്കാട്, കാടുകയറ്റാനുള്ള ശ്രമം വിഫലമായി, നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് കർഷകർ


  പ്രിയ വര്‍ഗീസിന്റെ റിസര്‍ച്ച് സ്‌കോര്‍ 156 മാത്രം, രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരന് 651; പ്രവര്‍ത്തിപരിചയവും കുറവ്, കെ.കെ. രാഗേഷിന്റെ ഭാര്യയുടെ നിയമനം ചട്ടവിരുദ്ധം


  സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസിലെ ഇഡി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ചെന്നൈയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം, ചുമതലയൊഴിഞ്ഞു; പകരം ആരെന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല

  പ്രതികരിക്കാൻ ഇവിടെ എഴുതുക:

  ദയവായി മലയാളത്തിലോ, ഹിന്ദിയിലോ, ഇംഗ്ലീഷിലോ മാത്രം അഭിപ്രായം എഴുതുക. പ്രതികരണങ്ങളിൽ അശ്ലീലവും അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും അപകീർത്തികരവും സ്പർദ്ധ വളർത്തുന്നതുമായ പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങൾ പാടില്ല. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ജന്മഭൂമിയുടേതല്ല.